• தூய்மை

    விண்டேஜ் நகைகளின் தூய்மை 70% - 90% வெள்ளி வரை இருக்கும்.

  • கட்டண விருப்பங்கள்

    அனைத்து முக்கிய கட்டண விருப்பங்களையும் ஏற்றுக்கொள்வதைத் தவிர, நாங்கள் COD, நேரடி வங்கி வைப்பு மற்றும் EMI விருப்பங்களையும் வழங்குகிறோம்.

  • கப்பல் போக்குவரத்து

    தற்போது இந்தியாவில் மட்டுமே கப்பல் போக்குவரத்து. எங்களின் அனைத்து தயாரிப்புகளுக்கும் இலவச ஷிப்பிங்கை வழங்குகிறோம்.

Collection: தயாரிப்புகள்